Document Type

Report

Rights

Available under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International Licence

Publication Details

French, G. Paper commissioned by Fingal County Council, 2012. (Irish language material)

Abstract

Tá sé mar aidhm ag Rannán Leabharlann Chomhairle Contae Fhine Gall feasacht a spreagadh maidir leis an tábhacht a bhaineann le luathlitearthacht agus conas is fearr luathlitearthacht a leasú i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí breisoideachais áitiúla, eagraíochtaí a bhfuil leas acu sna blianta luathfhorbartha, suíomhanna luath-óige, scoileanna agus coláistí. Tá Leabharlanna Fhine Gall, dá bharr, ag forbairt gníomhaíochtaí áirithe chun an pobal a chur ar an eolas d’fhonn tacú leis an leanbh liteartha. Sonraíonn an doiciméad seo Straitéis Litearthachta Luathbhlianta Leabharlanna Fhine Gall (dá dtagraítear Straitéis anseo amach anseo). Tosaíonn sé le creat de Chontae Fhine Gall go ginearálta agus Leabharlanna Fhine Gall ach go háirithe. Cuirtear i láthair ceapadh na Straitéise, a cuid aidhmeanna agus na prionsabail atá mar bhun agus taca léi. Sonraítear ansin an réasúnaíocht a bhaineann le Leabharlanna Fhine Gall bheith dírithe ar luathlitearthacht nó litearthacht éiritheach. Ansin tá rannóg a dhíríonn ar thaighde ábhartha maidir le luathlitearthacht. Cuirtear críoch leis an doiciméad leis na heochairghníomhaíochtaí sa Straitéis, conas a bhainfear iad seo amach agus roinnt cás-staidéar eiseamláireach maidir le gníomhaíochtaí agus iad i bhfeidhm.

DOI

10.21427/D7PX94


Share

COinS