Document Type

Book Chapter

Rights

Available under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International Licence

Publication Details

Book title: Laethanta Gréine & Oícheanta Sí. Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg.

Editors: Caoimhe Nic Lochlainn & Ríona Nic Congáil.

Publisher: LeabhairCOMHAR

Abstract

Déanfar cur síos san aiste seo ar bhunú agus ar fhorbairt samhail nua luathoideachais, mar atá na naíonraí, a chuireann oideachas luathóige ar fáil do pháistí óga trí Ghaeilge. Rianófar na cúiseanna a bhain le bunú na naíonraí, cúlra agus ról na gceannródaithe a bhí páirteach sa ghluaiseacht le linn na 1970í agus 1980í, an saghas litríochta do pháistí a bhí ar fáil ag an am agus na moltaí a bhí á gcur chun cinn faoi conas an litríocht sin a úsáid sna naíonraí.

Funder

None.


Share

COinS